Smsmoney Kiirlaen

KUI SOODNE ON SMSMONEY KIIRLAEN VÕRRELDES TEISTE PAKKUJATEGA? Sellele küsimusele saad vastuse siit lehelt.

Smsmoney: Kiirlaenude turu kindel liider

Kiirlaen ehk raha väikelaen, jääb enamasti 50 kuni 1000 euro piiresse ja krediidi tagasimakse tähtpäev on 30 päeva. Krediidi tagasimakse perioodi saab ka pikendada endale sobiva ajani. Kiirlaenude võtmine on kindlasti oma riskidega aga kiirlaen on sobiv lahendus, kui on vaja mõne makse või ostu jaoks kiirelt raha.

Kiirlaenude pakkumine interneti veebikeskkonnas on praegu kõige populaarsem krediidimudel, mida pakuvad suurem enamus kiirkrediiti pakkuvaid laenuandjaid. Lisaks on laenu vormistamine internetis tehtud ülilihtsaks.

Üks kõige tuntumaid kiirlaenude pakkujaid Eestis on Smsmoney ning lisaks Smsmoney kiirlaenule on võimalik taotleda ka tarbimislaenu, krediidikontot ning hüpoteeklaenu.

Smsmoney on tuntud ja usaldusväärne võlausaldaja, kes on Eesti turul tegutsenud juba mitmeid aastaid ning selle perioodi jooksul loonud hea maine ja saanud kõrgeid tunnustusi.

Ettevõte on valmis tegema kliendiga koostööd ja tulema vastu, kui kliendil on vaja raha lihtsalt ja kiirelt saada.

Kogu vajaliku infot on võimalik üles leida Smsmoney veebilehel, kus on kirjas pakutavad teenused, nende üksikasjad ning muu vajalik informatsioon, mis on vajalik kiirlaenu taotlemiseks.

Smsmoney: Ülevaade

Smsmoney käivitati 2007. aastal Placet Group OÜ poolt, mis omakorda asutati kaks aastat varem 2005. aastal.

Placet Group OÜ põhieesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetseid teenuseid laenude valdkonnas, olla usaldusväärne partner oma klientidele, mis omakorda annaks klientidele võimaluse olla kindlam oma tuleviku suhtes.

Ettevõte on pannud suurt rõhku finantssüsteemi parendamisele, mis võimaldaks pakkuda mugavat ja kiiret teenust, mis annaks võimaluse laenutaotlust esitada igal ajal. Lisaks sellele aitab ettevõte valida kõige ohutumaid ja soodsamaid laenutingimusi.

Nende prioriteediks on mõlemale poolele sobivate koostöötingimuste leidmine ning individuaalne lähenemine.

Ettevõtte põhiväärtusteks on laitmatu teenindus, kliendi rahulolu ning pakutavate teenuste kiirus ja kvaliteet.

Kokku on aastate jooksul väljastatud miljon laenu 344 miljoni euro ulatuses. Töötajate arv on kokku 43.

Smsmoney Kiirlaen: Lühike ülevaade

Smsmoney kiirlaenu tingimused

Smsmoney kiirlaenu nõuded

  • Oled vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik või sul on elamisluba
  • Sul ei ole kehtivaid maksehäireid
  • Sul peab olema regulaarne ametlik sissetulek

Smsmoney kontakt

Telefon: +372 663 0110

E-mail: klienditugi@placetgroup.ee

Veebileht: https://www.smsmoney.ee

Aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 4,Tallinn

Smsmoney kiirlaen: Põhjalikum ülevaade

Smsmoney kiirlaenu taotlemise protsess

Lepinguperioodi pikkus

1 kuu kuni 3 aastat ehk 36 kuud

Lepingutasu

5% laenusummast

Krediidikulukuse määr

Krediidi Kulukuse Määr (KKM) on protsentides laenu netosummast avaldatav laenusaajale aastas langev laenust tulenevate kulude koormus eeldusel, et leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul ja tingimustel.

Smsmoney KKM-i näide:

Laenusumma tagastamine

Laenusaaja on kohustatud tagastama laenusumma ning tasuma intressi, mis on ettenähtud lepingu maksegraafikus vastavalt suurusele ja tähtajale.

Laenumakse peab laekunud olema laenuandjale hiljemalt maksegraafikus ettenähtud kuupäevaks. Laenusaajal on ka kohustus jälgida, et kõik lepingu järgsed laenusaaja kohustused oleksid täidetud lepingus sätestatud nõuetele vastavalt.

Intressi arvestamine

Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kalendrikuus ning 360-päevasest aastast. Laenusaaja on kohustatud maksma intressi laenuandjale tagasi maksmata laenusummalt lepingujärgse intressimäära alusel.

Intressi arvestamist alustatakse laenu laenusaajale väljastamise päevale järgnevast päevast kuni kogu krediidisumma täieliku tagastamiseni.

Laenu ennetähtaegse tagastamise võimalus

Kliendil on õigus täita lepingust tulenevad kohustused laenuandjale täielikult või osaliselt ennetähtaegselt. Ennetähtaegsest tagastamise soovist tuleb teada anda laenuandjat kirjalikult.

Kirjalikus avalduses peab laenusaaja märkima ära selgelt oma tahte laen ennetähtaegselt tagastada, ära märkima ka summa, mida soovitakse tagastada ning ennetähtaegse täitmise päeva.

Maksepuhkus

Lisaks on võimalik taotleda lisateenuseid nagu maksepuhkus ning maksegraafiku muutmine. Selleks on vaja esitada laenuandjale vastav taotlus järgides ettenähtud nõudeid ning nõustudes maksepuhkusega seotud eritingimustega.

Maksepuhkuse taotluse rahuldamise korral sõlmivad mõlemad pooled lepingu lisa.

Tasub meeles pidada, et maksepuhkuse või muu lisateenuse kasutamise tagajärjel, võivad muutuda laenu põhitingimused nagu intress, KKM, laenu neto- või brutosumma jne.

Maksepuhkuse vormistamise tasu põhineb jooksval intressil.

Laenuandja informeerimine

Laenusaajal on kohustus hiljemalt 5 päeva jooksul informeerima laenuandjat:

  • Kui kontaktandmed muutuvad.
  • Olukordadest, mis vähendavad või võivad vähendada laenusaaja krediidivõimekust.
  • Olemasolevatest või potentsiaalsetest raskustest lepingust tulenevate kohustuste täitmisel.
  • Asjaoludest, mis halvendavad või võivad halvendada laenusaaja majanduslikku olukorda tulevikus.
  • Igast laenusaaja vastu suunatud või tema poolt algatatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see võiks laenusaaja rahalist võimekust halvendada.
  • Kui laenusaajal on täiendavad rahalised kohustused kolmanda isiku ees või on võtnud täiendavalt laenu.

Laenukohustuse all mõeldakse kohustusi, mis on tekkinud järelmaksu, liisingu, tagatistehingu või laenamise tulemusena.