Laen maksehäirega

Võlgu jäämine ei ole kindlasti kõige meeldivam ja alati on parim oma võlad nii kiiresti ära klaarida kui võimalik, kuid tihti ei ole see võimalik. Kui võlgnevused jäävad pikemaks ajaks püsima, siis tasub kindlasti meeles pidada, et pikemad võlgnevused jätavad sulle märgi külge, mis võib finantsasutuste silmis sinu mainet tõsiselt kahjustada.

Maksehäireregistrisse sattumine raskendab tuntavalt võimalusi tarbida tulevikus erinevaid krediiditooteid ning laenu saamine maksehäirega on komplitseeritud. Kindel reegel on, et mida pikemaks ajaks võlg jääb püsima, seda raskemad ja ajaliselt pikemad on ka negatiivsed tagajärjed, mis sellega kaasnevad. Alati on lihtsam pingutada, et oma võlgadest kiiresti vabaneda.

Mis täpsemalt on maksehäire?

Maksehäireks nimetatakse rahalise kohustuse rikkumist võlgniku poolt nagu näiteks kohustuse mittekohane täitmine, kohustuse täitmata jätmine ja kohustuse täitmisega viivitamine. Maksehäireks kvalifitseerub rahalise kohustuse rikkumine antud tingimustel:

 • Rahalise kohustuse rikkumine on kestnud üle 45 päeva, mis arvestatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast.
 • Rahalise summa suurus on minimaalselt 30 eurot, mis võib omakorda sisaldada rahalise kohustuse põhi- ja kõrvalnõudeid.
 • Võlgnevus, mis on maksehäire aluseks, peab olema tõene, kontrollitud ning sissenõutav.

Kõike need eelpool nimetatud eeldused peavad olema täidetud samaaegselt ning kui kõik need eeldused pole täidetud, siis makshäireregistrisse isikut kanda ei saa. Kui näiteks tekib olukord, et keegi soovib või isegi ähvardab teid lisada maksehäireregistrisse, siis tasuks kindlasti üle kontrollida, kas antud eeldused on täidetud.

Maksehäired omakorda liigitatakse avatud ning suletud maksehäireteks. Avatud maksehäireks nimetatakse seda, kui maksehäireregistris on tasumata võlgnevus.

Kui võlgnevus on tasutud siis on tegemist suletud võlgnevusega. Mis tähendab, et te jäite võlgu, mille tõttu teid kanti maksehäireregistrisse ja kuna te võla ilusasti ära tasusite siis maksehäire suleti. Suletud maksehäire puhul on reaalne võimalus ka laenu saada.

Mis on Maksehäireregister?

Eesti senimaani ainus kvaliteetset ja järjepidevat võlainfot sisaldav register on Creditinfo Ametlik Maksehäireregister, mis asutati Eesti pankade poolt 2001. aastal. Creditinfo register sisaldab viivitusse sattunud makseid, seda nii eraisikute kui ka ettevõtete kohta. Register annab infot võla summa suurusjärgu, tekkimis- ja lõppemiskuupäeva ning päritolu kohta.

Kuidas mõjutavad maksehäired laenu saamist?

Igasuguse maksehäire olemasolu mõjutab negatiivselt igaühe potentsiaalset võimalust laenu võtta või muid krediiditeenuseid tarbida. Erinevate laenude ja krediiditeenuste pakkujatele mõjub olemasolu registris kui kindlat märget, et laenu antud isikule anda ei tohi.

Kui sul on avatud maksehäire, siis peaaegu 100% juhtudest pole sul võimalik laenu võtta ning isegi suletud maksehäire puhul võib laenu taotlemine olla veel pikka aega väga raske.

Väga paljudel tarbijatel on arusaam, et kui võlgnevus, mis on maksehäireregistrisse kantud, on tasutud siis saab igalt poolt tingimusteta laenu võtta. Kuid tasutud võlgnevus ei kustu veel automaatselt peale võla tasumist ning selleks võib aega võtta kuni 3 aastat, mis on väga pikk aeg.

Igasugune läbimõtlemata tehtud otsus võib väga pikka aega negatiivselt mõjutada sinu võimalust laenu taotleda ning ettevõtete silmis vähendada sinu usalduskrediiti. Sellised tegevused nagu korteri üürimine võib minevikus olnud võla tõttu olla keerukas, kuigi võlg võib olla ammu tasutud.

Nagu eelpool mainitud siis on lõpetatud võlgnevused krediiditeenuste osutajatele nähtavad 3 aasta jooksul peale võlgnevuse ametlikku lõpetamist, kuid eritüüpi finantsteenuste pakkujatele, kehtivad mõningased erandid.

Nendeks eranditeks on näiteks kommertspangad, kellel on võimalik näha ka kõiki eraisikutega seotud võlakandeid ka 5 aasta vältel peale võla ametlikku tasumist. Näiteks tagatisega kodulaenu puhul on vaja oma mainet hoida väga kõrgel, kuna tegemist suuremahulise kohustuse lisandumisega ning laenu taotlejaid kontrollitakse hoolega.

Kuidas saada laenu maksehäirega?

Maksehäirega laenu saamine on väga raske, kuid mitte võimatu ning teatuid laene on võimalik saada, kui te kasutate kolme antud võimalust:

 • Kui maksehäire on suletud ning maksehäirest on möödas piisavalt aega siis on laenuandjad valmis ka laenu andma. Mõned laenuandjad võivad laenu anda kui maksehäirest on möödunud näiteks pool aastat ning kui uusi maksehäireid pole tekkinud.
 • Kui teil on avatud maksehäire siis võite leida ka laenuandja, kes teie maksehäiret aktsepteerib ning teile ikkagi laenu annab. See ei ole kindlasti lihtne, kuna aga laenuandjaid on palju siis on see võimalik, eriti kui sinu maksehäire summa on suhteliselt väike ning sissetulek suur.
 • Kolmas võimalus, kuidas maksehäirega on võimalik laenu saada, on pigem ebaeetiline. Mõnikord kui on teatud isikul ette teada, et neil võib lähitulevikus maksehäire tekkida, siis nad taotlevad laenu enne, kui neil maksehäire tekib.

Kui teie laenutaotlus on enne maksehäire kehtima hakkamist heaks kiidetud, siis võite laenu saada, kuna laenuandja ei ole teie potentsiaalsest laenuhäirest veel teadlik.

Sellisel viisil laenu taotlemine ei ole kindlasti soovitatav, kuna see võib raskendab teie finantsilist olukorda veelgi, kui te just pole olukorda väga hästi läbi mõelnud. Ning kui tuleb välja, et te meelega taotlesite laenu, olles teadlik oma potentsiaalsest maksehäirest, siis võib teie usalduskrediit olla jäädavalt kahjustatud.

Nõuanded kuidas kiiresti maksehäiretest vabaneda!

Erinevate võlgnevustest vabanemine pole alati väga lihtne ning kiire protsess, seda erinevatel põhjustel. Kui näiteks juhtub, et maksehäireregistrisse on sattunud kanded rohkem kui ühest maksehäirest, siis tasuks paika panna kindel tegevuskava. Siinkohal tasuks antud nõuandeid hoolikalt läbi lugeda, kuna need võivad sinu maksehäiretest vabanemist lihtsustada ja kiirendada.

 • Oma täielikku ülevaadet oma võlgnevuste kohta. Võla tekkimise aeg ning suurus on väga olulised hindamaks, kui tõsise juhtumiga tegemist on.
 • Koosta omale eelarve ja selgita välja täpne rahasumma, mida sul on reaalselt võimalik võlgade eest tasumiseks loobuda.
 • Pane paika kindel plaan oma võlgnevustest vabanemiseks. See tähendab näiteks kokkulepete sõlmimist oma võlausaldajatega maksegraafikute osas.
 • Võlgade tagasi maksmise puhul tuleb kõige pealt tagasi maksta need võlgnevused, millel on suuremad intressikulud.
 • Kui sul on võimalus, siis tasuks esmajärjekorras hakatata tasuma neid võlgnevusi, mis on maksehäireregistris olnud kõige pikemat aega ehk kronoloogilises järjestuses.
 • Kasuta ära lumepalli efekti, ehk iga eelneva võla ära maksmise järel suuna vabanev rahaline ressurss alles olevate võlgade eest tasumiseks. Mitte ära hakka seda raha kasutama muudeks kuludeks.
 • Eelarvest tuleb kindlalt kinni pidada ning tuleb olla positiivne. Kui piisavalt asjad läbi mõelda ning hoida distsipliini, siis on võlgnevustest võimalik lahti saada.

Kõige kindlam soovitus on oma maksehäireid hoolega jälgida, eriti olukorras kus on vaja kasutada mõnda krediiditeenust. Kui oled oma maksekäitumise ajalooga hästi kursis, siis võid juba ise hinnata, millised on sinu võimalused laenu saada või muid krediiditeenuseid kasutada.